پخش تراکت درب منزل

پخش تراکت درب منزل

پخش تراکت درب منزل   این نوع توزیع تراکت به صورت پخش تراکت داخل خانه ها انجام می شود. به طور مثال تراکت رستوران ها، تراکت سالن های زیبایی و غیره پخش تراکت درب منزل به این صورت می باشد که نیروی تراکت پخش کن آموزش دیده مرکز پخش تراکت تهران به منطقه اعزام کرده و...