پخش تراکت لیبل بر کف زمین

پخش تراکت لیبل بر کف زمین

پخش تراکت برچسب زمین پخش تراکت لیبل که بر کف زمین چسبیده می شود. این نوع تراکت بیشتر شب ها انجام می شود. به دلیل خلوتی خیابان ها و میدان ها این نو تراکت به بهترین شکل ممکن انجام میشود تا مشتری رضایت کامل را داشته باشد. در ضمن تراکت لیبل به دلیل آنکه که بر کف زمین...