پخش تراکت بروشور

پخش تراکت بروشور که به صورت کاتالوگ محصول شما میباشد پرسنل مرکز پخش تراکت تهران این بروشور ها را به صورت کلامی تبلیغ میکنند که بیشتر این بروشورها در نمایشگاههای بین المللی موسسات آموزشی و فروشگاههای زنجیره ای و غیره

شماره تلفن: 09370881972