شاید بر این عقیده باشید که توزیع تراکت کار آسانی است ولی در واقع کار آسآنی نیست، اما به این فکر کرده اید که تراکت پخش کردن یک هنر حرفه ای در کسب و کار تبلیغات به حساب میشود.

در تمام روز سر پا بایستید و یک دسته کاغذی ( معمولا یه دسته کاغذ ۱۰۰۰ تایی کمتر یا بیشتر ) را توزیع کند، یا ساعت ها راه برود به صورت ساعتی ساعت ها راه برود در خیابان ها و کوچه ها پخش تراکت انجام شود به طوری که بازدهی خوبی داشته باشد.

تراکت پخش کن کار هر کسی نیست یک شغل کاملا حرفه ای است حتی یک هنر محسوب میشود.

جهت اطلاع از قیمت پخش تراکت با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۹۳۵۷۴۲۴۳۷۷

۰۹۳۷۰۸۸۱۹۷۲