پخش تراکت در مرکز تهران

تراکت پخش کن در مرکز تهران شامل میدان هفت تیرمیدان انقلاب, فردوسی,بولوار کشاورز, بازار بزرگ تهران و غیره

شماره تلفن: 09370881972