مرکز پخش تراکت تهران

مرکز پخش تراکت تهران با ۳ سال سابقه کار و نیروهای تراکت پخش کن آموزش دیده که به کار پخش تراکت اشراف کامل دارند. این گروه با بهره گیری از نیروهای مجرب تراکت پخش کن و خانم و آقا آماده عقد قرارداد پخش تراکت و همکاری با تمامی شرکت ها و نهاد های دولتی و عمومی می باشد.

استخدام تراکت پخش کن از ۱۶ سال ۱۷ سال ۱۸ سال ۱۹ سال و ۲۰ سال به بالا هستش و حقوق مکفی

تراکت تهران بهترین نیرو های تراکت پخش کن در اختیار دارد.

شماره تلفن: 09370881972